ไอจีบา ยู 15 HD-M

ไอจีบา-ยู-15-HD-M
เครื่องพ่นละอองฝอย,เครื่องพ่นยุง

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด

ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M)

“การประยุกต์อุปกรณ์นี้ได้รับการค้นพบโดยหน่วยงานวิจัยเวกเตอร์ควบคุม (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซีย USM) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ WHO สำหรับข้อกำหนดการควบคุมเวกเตอร์องค์การอนามัย / YBC / 89.972” เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M)ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ WHO โดยเฉพาะกับอุปกรณ์สำหรับการควบคุมแมลงพาหนะนำโรค (WHO / VBC / 89.972) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งบนยานพาหนะ

คุณสมบัติ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M)

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มี 2หัวฉีดเพื่อให้การปฎบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มีการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนยานพาหนะ

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มีระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้รีโมทควบคุม

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มีหัวฉีดสามารถปรับได้ 360 องศา แบบอิสระ

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มีถังบรรจุสารเคมีได้ 60 ลิตร

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ไอจีบา ยู 15 HD-M (IGEBA U 15 HD-M) มีขนาดละอองของเม็ดน้ำยา (VMD) <15 ไมดรเมตร (10 ลิตร ต่อหัวฉีด / น้ำ)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) (ซม.)  87 x 79 x 91

น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)  166

กำลังเครื่องยนต์ (4 จังหวะ) แรงม้า / กิโลวัตต์  13 / 9.6

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  6

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร / ชม.)  2.5

ขนาดแบตเตอรี่  12 โวลท์, 36 แอมป์

การขับคอมเพรสเซอร์แอร์  สายพานร่อง วี 2 เส้น

อัตราการขับอากาศ (เมตร3/นาที)  3

แรงดัน (บาร์)  0.3

ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร)  60

จำนวนหัวฉีดพ่น  2

การปรับมุมของหัวฉีด  180° ; 360° ปรับได้อย่างอิสระ

อัตราการฉีดพ่นสารเคมี (ลิตร / ชม.)  20

อัตราการฉีดพ่นสารเคมี ได้สูงสุด (ลิตร / ชม.)  30

ขนาดละอองสารเคมี (VMD)  50 %< 12 ไมโครเมตร

                                       90 % < 20 ไมโครเมตร

การควบคุมการทำงาน  รีโมท สายยาว 5 เมตร