ไอจีบา ทีเอฟ 35

ไอจีบา-ทีเอฟ-35
เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

 เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง

ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35)

คุณสมบัติของ เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35)

  1.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

  2.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

  3.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย และท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม

  4.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีน้ำหนักเบาสะดวกการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานพนักงานไม่สะดวก

  5.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) สามารถใช้ระบบพ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน และระบบ(ยูแอลวี) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืช

  6.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง คุณภาพการผลิต มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO / VB / 89.973)

  7.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีระบบปิดน้ำยาเคมีเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงาน (เฉพาะรุ่น ที่เอฟ 35 อี)

  8.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) ใช้ท่อระบบละอองฝอยละเอียด และท่อหมอกควันแยกจากกัน

ข้อมูลทางเทคนิค:

ขนาดกว้างยาว x ยาว x สูง (ซม.)  137.5 x 27 x 34

น้ำหนัก (กก.)  7.9

ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร)  5.7

ถังบรรจุสารเคมีได้สูงสุด (ลิตร)  6.0

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  1.2

กำลังแรงของเครื่อง (กิโลวัตต์ / แรงม้า)  18.7 / 25.4

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร / ชม.)  2

อัตราการฉีดพ่น (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  20

อัตราการฉีดพ่นสูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  42

ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  4 x 1.5 โวลท์ 

แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)  0.25