ไอจีบา ทีเอฟ 35

ไอจีบา ทีเอฟ 35

 เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง

ไอจีบาทีเอฟ 35

คุณสมบัติของ เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบาทีเอฟ 35

  1.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบาทีเอฟ 35 มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

  2.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 มีคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

  3.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 มีถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย และท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม

  4.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 มีน้ำหนักเบาสะดวกการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานพนักงานไม่สะดวก

  5.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 สามารถใช้ระบบพ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน และระบบ(ยูแอลวี) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืช

  6.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง คุณภาพการผลิต มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO / VB / 89.973)

  7.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 มีระบบปิดน้ำยาเคมีเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงาน (เฉพาะรุ่น ที่เอฟ 35 อี)

  8.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบาทีเอฟ 35 ใช้ท่อระบบละอองฝอยละเอียด และท่อหมอกควันแยกจากกัน

ข้อมูลทางเทคนิค:

ขนาดกว้างยาว x ยาว x สูง (ซม.)  137.5 x 27 x 34

น้ำหนัก (กก.)  7.9

ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร)  5.7

ถังบรรจุสารเคมีได้สูงสุด (ลิตร)  6.0

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  1.2

กำลังแรงของเครื่อง (กิโลวัตต์ / แรงม้า)  18.7 / 25.4

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร / ชม.)  2

อัตราการฉีดพ่น (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  20

อัตราการฉีดพ่นสูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  42

ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  4 x 1.5 โวลท์ 

แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)  0.25