ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO

ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

ไอจีบา 35 EVO

คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ35 EVO

   1.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

   2.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO มีคาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

   3.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO มีถังน้ำยา ถังน้ำมัน ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อน

   4.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO มีท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย ทำด้วยโลหะชนิดพิเศษทนต่อความร้อนพร้อมตะแกรงกันความร้อน

   5.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก

   6.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO สามารถใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชโรคพืช

   7.เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 และผ่านการทดสอบได้รับการรับรองจาก สถาบัน IPPRC (IMPERIAL COLLEGE LONDON) WHO EQUIPMENT EOR VECTOR CONTROL SPECFICATION GUIDELINES (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่องพ่น (ยาว x กว้าง x สูง) (ซม.)  133.5 x 28.5 x 34
น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)  7.8
ถังบรรจุสารเคมี มาตรฐาน (ลิตร)  6.5
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  1.2
กำลังแรงม้าของเครื่อง (กิโลวัตต์/แรงม้า)  18.7 / 25.4
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.)  2
อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ย (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  20
อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ยได้สูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  42
ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  4 x 1.5 โวลท์
แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)  0.25