ไอจีบา ทีเอฟ 34

ไอจีบา-ทีเอฟ-34
เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง

ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34)

“ศูนย์วิจัยกำจัดศัตรูพืชที่เข้าร่วมโครงการ” (IPARC) (อิมพีเรียลคอลเลจ, แอสค็อท, สหราชอาณาจักร) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพของเวกเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ WHO / HTM / NTD / WHOPES / 2,010.9 ฉบับปรับปรุง 2010 “(TF34 / E)

คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34)

   1.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีน้ำหนักเบาสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แคบและมีขนาด จำกัด ซึ้งเครื่องพ่นหมอกควันแบบทั่วไปเข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก

   2.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

   3.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

   4.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีถังน้ำยาถังน้ำมันท่อพ่นหมอก ควันท่อพ่นละอองฝอยและท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม

   5.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบาทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) สามารถใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอก ควันเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงพาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยงตลอดจนแมลงศัตรูพืชโรคพืช

   6.เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องพ่นยุง  ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง คุณภาพการผลิต มาตรฐาน ISO 9001 2000 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO / VB / 89.973)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดยาว (ยาว x สูง x สูง) (ซม.)  78 x 27 x 34

ถังบรรจุสารเคมี มาตรฐาน (ลิตร)  5.7

น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)    6.6

ถังบรรจุสารเคมีได้สูงสุด (ลิตร)    6.0

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)   1.2

กำลังแรงม้าของเครื่อง (กิโลวัตต์/แรงม้า)   10 / 13.6

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.) 1.1

อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ย (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)   15

อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ยได้สูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  25

ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)   4 x 1.5 โวลท์

แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)   0.25