ไซเพอร์การ์ด 25 EC

ไซเพอร์การ์ด-25
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

ไซเพอร์การ์ด 25 EC (CYPERGUAED 25 EC)

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ : ไซเพอร์เมทริน 25 % (cypermethrin)………25% W/V EC

กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

– แมลงบิน ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 25 EC (CYPERGUAED 25 EC) อัตรา 5 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 25 EC (CYPERGUAED 25 EC) 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

– แมลงคลาน ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 25 EC (CYPERGUAED 25 EC) อัตรา 5 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 25 EC (CYPERGUAED 25 EC) 1.25 ส่วน เติมน้ำให้ได้ 200 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร