ไซเพอร์การ์ด 10 EC

ไซเพอร์การ์ด-10
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

ไซเพอร์การ์ด 10 EC (CYPERGUAED 10 EC)

ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)……10% W/V EC

กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว

แมลงบิน ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC (CYPERGUAED 10 EC)  อัตรา 10 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC (CYPERGUAED 10 EC) 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

แมลงคลาน ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC (CYPERGUAED 10 EC) อัตรา 12.5 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC (CYPERGUAED 10 EC) 1.25 ส่วน เติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร