เพาเวอร์

เพาเวอร์
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

เพาเวอร์ (POWER)

ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : เดลทาเมทริน 2% (deltamethrin)……2% W/V EC
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงสาบ มด
วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง
สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นหมอกควัน ผสม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เพาเวอร์ (POWER) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 200 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV ผสม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เพาเวอร์ (POWER) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 40 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงคลาน ผสม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เพาเวอร์ (POWER) อัตรา 15 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
อย/วอส.400/2557