เดลการ์ด 50 EC

เดลการ์ด-50
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC)

สารออกฤทธฺ์ : เดลต้าเมทริน 0.5 % W/V EC

คุณสมบัติ

*น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC)เป็นผลิตถัณฑ์ป้องกันและกำจัด ยุงและแมลง เหมาะสำหรับการฉีดพ่น ภายในบ้านเรือน อาคารสถานที่ต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียน ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ

*น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC) ใช้ได้กับเครื่องพ่นหมอกควัน (สูตรน้ำมัน) และ เครื่องพ่นละอองฝอย (สูตรน้ำ)

วิธีใช้

*ควรใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC) โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับกำจัดยุงโดยวิธีพ่นหมอกควัน (Fogging)

*ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC) อัตรา 1 ลิตร เติมน้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าซ ให้ได้ 50 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร

*น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC) ใช้ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร

*ห้ามฉีดพ่น น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 50 EC (DELGUARD 50 EC) ขณะทำการผลิต ภายหลังจากการฉีดพ่นก่อนทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร/ขวด