เดลการ์ด 100

น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

เดลการ์ด 100 (DELGUARD 100)

ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : เดลทาเมทริน 1% (deltamethrin)……1% W/V EC

ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นหมอกควัน ผสม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 100 (DELGUARD 100) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 100 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV ผสม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เดลการ์ด 100 (DELGUARD 100) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

อย/วอส.328/2554