อะควา ดาต้าไซด์

อะควา-ดาต้าไซด์
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE)

AQUA DATACIDE

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ.01 04 60 0019

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE)

1.สารไพรีทรอยด์ (pyrithriod)ที่มีสาระสำคัญ เดลต้าเมทริน (deltamethrin) 1%ที่องค์การอนามัยโลก(WHO)แนะนำให้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย ULV สำหรับป้องกันกำจัดยุง

2.เป็นสูตรน้ำ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยมากขึ้น

3.ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี High Evaporation Retardant(HER) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะป้องกันการระเหยของละอองสารเคมีที่ถูกฉีดพ่นออกไป จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากละอองสามารถทำงานในอากาศได้อย่างเต็มที่

ข้อดีของ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) สำหรับพ่นหมอกควัน แบบ ไม่ใช้น้ำมัน

ใช้เพียงน้ำผสมสำหรับฉีดพ่น ไม่ต้องใช้น้ำมันดีเซล จึงช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่เหม็นและไม่ทิ้งคราบเปื้อนเหมือนฉีดพ่นด้วยสูตรผสมน้ำมัน
ปลอดภัย สามารถใช้ภายในอาคารได้ โดยไม่เกิดไฟลุกที่ปลายกระบอกของเครื่องพ่นหมอกควัน
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุง ในบ้านเรือน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับการกำจัดยุงลาย โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 120 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

**หมายเหตุ ในการพ่นแบบหมอกควัน จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นเฉพาะรุ่นที่ออกแบบเพื่อให้ใช้กับการฉีดพ่นแบบใช้น้ำเป็นส่วนผสม

สำหรับการกำจัดยุงลาย โดยใช้เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV)

ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้20 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมในอัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตรในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องการผลิต

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1)หากถูก น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) ผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2)หากสูดดม น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์

3)หาก น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) เข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4)หากกลืนกิน น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE) ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ  น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์ (AQUA DATACIDE)