ทรายอะเบท

ทรายอะเบท
ทรายอะเบท,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทรายอะเบท(ABATE)

ทรายทีมีฟอส 1 %

มี 2 แบบ

1.ทรายอะเบท (ABATE) แบบถัง 25 กิโลกรัม (ทรายอยู่ในถัง)

2.ทรายอะเบท (ABATE) แบบซอง 50 กรัม มี 500ซอง/ถัง

1.ทรายอะเบท (ABATE) เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำภายในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี

2.ทรายอะเบท (ABATE) ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงตายภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน

3.ทรายอะเบท (ABATE) ยังสามารถใช้กำจัด ตัวอ่อน ของแมลงต่างๆได้ดีอีกด้วย เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

4.ทรายอะเบท (ABATE) ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด

ยกเว้น ปลาทองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้

ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง “ทรายอะเบท (ABATE)” สารออกฤทธิ์ คือ temephos (กลุ่มเคมี organophosphate) มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 8600 mg/kg. ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง ทรายอะเบทออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยูได้นานกว่า 3 เดือน มีอินทรีย์วัตถุตกค้าง/ปนเปื้อนอยู่น้อย กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้ในการกำจัดลูก น้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สารออกฤทธิ์ของ ทรายอะเบท (ABATE) คือ temephos ซึ่งสารทีมีฟอส จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ รวมทั้ง สามารถกำจัดตัวอ่อน ของแมลงต่างๆ เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว เป็นต้น ทรายอะเบท (ABATE) ยังปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาทอง อาจเกิดอันตรายได้

วิธีใช้ คือ นำ ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) 1 กรัม ใส่ในน้ำ 1 ลิตร หรือ 10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร หรือ ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) 20 กรัมในน้ำ200 ลิตร(ตุ่มมังกร) สามารถใส่ ทรายอะเบท (ABATE) ได้ทั้งในน้ำดื่ม (องค์การอนามัยโลกและ อย.แนะนำยี่ห้ออื่นๆ ควรศึกษารายละเอียดข้างถัง) และสามารถใช้ในท่อระบายน้ำ น้ำตามท้องร่อง ต่างๆ

ข้อดี ของการใช้ ทรายอะเบท (ABATE) ได้แก่

1. เมื่อใส่ ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) ในภาชนะที่มีน้ำขัง ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) จะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับวิธีการใชน้ำด้วย)

2.ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) เป็นสารเคมีที่มีอันตรายน้อย (LD50 8600 mg/kg.) ถ้าใส่ ทรายอะเบท (ABATE) ตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) ( ABATE 1%SG) เป็นทรายเคลือบสาร ทีมีฟอส (Temephose ) ความเข้มข้น 1 % สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส(Organno Phosphate) ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุง ชนิดต่างๆ มีขนาด 25 กก./ถัง ขนาด 20 กรัม/ซอง ขนาด 50 กรัม/ซอง และ ขนาด 100 กรัม/ซอง รวมทั้งยังมีบรรจุ 20 กรัม ในซอง แบบถุงชา ซึ่งสามารถ ใส่ในตุ่มน้ำได้เลยโดยไม่ต้องบรรจุใหม่

ทรายอะเบท (ABATE) (ทีมีฟอส 1% เอสจี) เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัทบีเอเอฟเอส ซึ่งเป็นการเรียกชื่อเหมือนชื่อสามัญทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้ขายเองเข้าใจผิด ฉะนั้น ทรายอะเบท (ABATE) คือทรายเคลือบสาร ทีมีฟอส 1 % ยี่ห้ออะเบท (หรือตราพระอาทิตย์ )

ควรใช้ ทรายอะเบท (ABATE) ตามอัตราที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

ก่อนใช้ ทรายอะเบท ควรศึกษารายระเอียดและอ่านคำแนะนำ วิธีการใช้ในฉลาก และปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หมายเหตุ : หากเกิดการแพ้ระคายเคือง หรือหากเข้าตาต้องรีบนำนำสะอาดล้างออก แล้วรีบไปพบแพทย์โดยด่วนพร้อมฉลากยา