ทรายทีฟอส

ทรายทีฟอส
ทรายอะเบท,ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ทรายทีฟอส

ทรายทีมีฟอส 1 %

มี 2 แบบ

1. แบบซองชา 20 กรัม มี 1,250ซอง/ถัง
2.แบบซอง 50 กรัม มี 500ซอง/ถัง

คุณสมบัติ

1.ผลิตโดยกรรมวิธี และเครื่องจักที่ทันสมัยตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO)

2.ขนาดเม็ดทรายสม่ำเสมอ ทำให้การออกฤทธิ์ของสารสามารถแพร่กระจายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3.ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์